New Mobile Version

Mobile APP

Hướng dẫn cài đặt máy khách di động

Các bước cài đặt iOS:

1.Nhập https://23ejtsox.dietmitx.com/23ejtsox trong trình duyệt di động hoặc quét mã QR để tải xuống và cài đặt ứng dụng.

2.Metode Tiga: Pindai serangan kode QR untuk dipasang.


3.IOS Installation Video

Các bước cài đặt Android:

1.Nhập http://www.appgd88.com/androidDownload/gd88.apk trong trình duyệt di động hoặc quét mã QR để tải xuống và cài đặt ứng dụng.

2.Metode Tiga: Pindai serangan kode QR untuk dipasang


Các bước cài đặt Html5:

1.Nhập https://www.gd88.org/m/pages/index.html trong trình duyệt di động hoặc quét mã QR để tải xuống và cài đặt ứng dụng.

2.Metode Tiga: Pindai serangan kode QR untuk dipasang